Image by NASA

for ALLE

Støttehjulet

Støttehjulet tilbyr organisasjonspsykologisk rådgivning til ulike organisasjoner og foreninger. 

Psykologisk fagutvalg

Psykologisk Fagutvalg fungerer som en paraplyorganisasjon over de andre organisasjonene og linjeforeningene knyttet til Institutt for Psykologi og distribuerer økonomiske midler og knytter kommunikasjonen mellom instituttet og organisasjonene.

Bedrifts-
portalen for psykologi

Bedriftsportalen for psykologi knytter psykologistudenter opp mot arbeidslivet gjennom å arrangere blant annet bedriftspresentasjoner, jobbsøkerkurs og workshops.

POFU

POFU er et tiltak der frivillige psykologistudenter driver undervisning i psykisk helse for ungdom.

Psykologisk tidsskrift

Psykologisk Tidsskrift er instituttets faglige tidsskrift.  Dessuten produseres podcasten "Psyklubben" i samarbeid med Synapsen, med sin egen kanal "reflektert, ikke opplyst". 

Psykologi-dagene

Psykologidagene er et årlig arrangement med foredrag og aktiviteter om psykologi for å stimulere den faglige gnisten.

POPS

POPS ønsker å sette lys på og øke kompetansen rundt temaer innen psyke, sex, seksualitet og psykisk helse.

Psykologi-revyen

Revyen arrangeres en gang i året, på tvers av alle studieretninger.

Psykologi-studenter uten grenser

PUG ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.

Student-demokrati på instituttet

Man kan også være referansestudent i emnene, eller være tillitsvalgt for sitt program/linje, institutt eller fakultet. På denne måten kan man bidra som studentmedlem i demokratiet på NTNU. 

Andre verv og muligheter

I tillegg kan du jobbe for instituttet som eksmepelvis som kollokvieleder, studentassistent eller vitenskapelig assistent. du kan også bli med på aktiviteter utenfor instituttet, som ISFIT, UKA og samfundet. 

Kontakt-
informasjon for institutt-tillitsvalgte

Kontaktinformasjon:

ITV for profesjonsstudentene Guro Holte Igesund gurohi@stud.ntnu.no

ITV for bachelor- og årsstudiumsstudentene Ailin Timannsvik amtimann@stud.ntnu.no

 

ITV for masterstudentene Åshild Wilhelmsen aashildw@stud.ntnu.no

  • Facebook