Bust

/

pSTIMULUS

pStimulus er linjeforeningen for masterstudenter i Psykologi ved NTNU. Formålet med pStimulus er å fungere som et samlende forum for masterstudentene, hvor de kan få tilbud om både faglige og sosiale aktiviteter.

Nestleder

Nestlederens hovedoppgaver er å lese mail (og eventuelt formidle til PR-ansvarlig) og dra på møter/lede møter om lederen er fraværende. I tillegg skal nestlederen skrive møtereferatet og dele dette. Det er en spennende jobb hvor man har nært samarbeid med styreleder. 

Styreleder

Lederen har det overordnede ansvaret for linjeforeningen og styret. Oppgavene til lederen er å dra på ledergruppemøter, planlegge styremøter og lage agenda. Lederen har også kommunikasjon med de andre lederne i studentorganisasjoner ved det psykologiske institutt og andre linjeforeninger på NTNU. Som leder blir er godt kjent med de andre styremedlemmene, seg selv og får erfare hvordan det er å lede en gruppe. En leder for en linjeforening burde ikke ha vansker med rolleavklaring, tørre ta ordet og eller ta avgjørelser. Det er en kjempe god erfaring å ta med seg videre ut i arbeidslivet.

  • Facebook
  • Instagram
PR-ansvarlig

PR-ansvarlig har ansvaret for pStimulus Facebook-side, Instagram samt å opprette arrangementer på Facebook. PR-ansvarlig har ansvaret for innboksen på Facebook. I innboksen vil det komme inn forespørsler om deltakelse av verv, men også andre ting som studentene kan ha interesse av. Her må man da vurdere “Post or not to post”

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er ansvarlig for å sende søknader om økonomisk støtte, sette opp budsjett, føre regnskap og ha kontroll over bankkonto og vipps. Som økonomiansvarlig er det fordel å like tall og ha struktur da en er ansvarlig for pstimulus sin økonomi. Det er ingen krav om å ha utdannelse innenfor økonomi for å være økonomisjef. Økonomiansvarlig er i tett samarbeid med resten av styret når det kommer til økonomiske avgjørelser og søknader. Et verv som viser ansvar og god erfaring å ta med seg videre på CV-en. 

Fadder
ansvarlig

Fadderansvarlig har ansvar for å planlegge fadderuken. En faddersjef velges på nyåret og er det flere som ønsker være faddersjef velges dette av de medlemmene som ønsker være faddere og styret. Faddersjefen kan ha hjelpere og ta inn to til tre faddere for å planlegge fadderuken. Ellers har faddersjefen tett samarbeid med leder, nestleder og økonomiansvarlig. Et artig verv der en både kan vise sine kreative sider og vise at en kan ta ansvar. 

Arrangementansvarlig/
medarbeidere

Arrangementsansvarlig/medarbeidere

Gruppen har ansvaret for alt av arrangementer, planlegging, booking, innkjøp osv. Om det er stor interesse for vervet kan det være fordel å ha en arrangementsansvarlig med en underkomite, slik som det var vært året 2019/2020. Her er det ingen regler for hvor mange som kan tilhøre underkomiteen så lenge det er en arrangementsansvarlig. Gruppen har samarbeid med resten av styret, men kan ha egne møter for idemyldring av arrangementer for så å presentere til resten på styremøtene. Er du en kreativ sjel, liker planlegge sammenkomster eller har kule ideer for arrangementer passer du perfekt inn i gruppa her.