Marble Surface
PSI_edited.png

PSI er linjeforeningen for psykologi årsstudium og batchelor ved NTNU. Linjeforeningens formål er å samle psykologistudentene til faglige og sosiale arrangementer! Sjekk oss ut på snap @psi.ntnu, facebook, insta eller på vår nettside under. Dersom man vil være med i en av gruppene eller generelt har spørsmål kan man sende melding til Fnky freud på Facebook eller på psi.linjeforening@gmail.com.

  • Facebook
  • Instagram
PSI_edited.png
Illustrated White Cats
Styret

Styret til PSI består av 7 roller. Disse blir stemt inn ved årsmøte for linjeforeningen som blir holdt hver høst og man har stilling i 1 år (fra 1. Januar til 31. Desember). Lederen har overordnet ansvar for å holde styremøter og generelt representere PSI linjeforening utad. Nestleder hjelper leder med å administrere linjeforeningen og hjelper til der det trengs inad styret. Er også ansvarlig for sosiale arrangementer med styret. Økonomiansvarlig administrerer økonomien for styret. Dette innebærer å skrive regnskap for året og budsjett for neste år. PR ansvarlig er leder av PR-komiteen og har ansvaret for å administrere PSIs sosiale media-sider. Eventansvarlig er lederen av eventkomiteen og har overordnet ansvar for å arrangere fester og arrangementer i regi av PSI. Aktivitetsansvarlig er lederen av Psykopatur, PSIs tur og aktivitetsgruppe. Fadderansvarlig er lederen av fadderstyret og har ansvar for å arrangere fadderuken for de nye studentene ved bachelor/årsstudium i psykologi.

Eventkomite

Eventkomitèen er en av undergruppene til PSI - styret. Komitèen ledes av en eventans- varlig, og har i samarbeid med aktivitetskomitèen som hovedoppgave å arrangere ulike aktiviteter for PSI sine medlemmer. Aktivitetskomitèen tar for seg sport -og friluftsaktiv- iteter, mens eventkomitèen har ansvar for de resterende arrangementene. Eksempler kan være alt fra mindre arrangementer som lunsj og stipendpils, til større prosjekter som ball og Dragvollmesterskap. 

 

PR-komite

PR komiteen er ansvarlig for å administrere PSIs ulike sosiale media plattformer. 

 

Fadderstyret

Fadderstyret er ansvarlig for organiseringen av hvert års fadderuke.

Mellow_Yellow_Top_Table-498.jpg
Psykopatur

Opprettet som en frivillig studentorganisasjon i 2017 med formål om å tilby en rekke utendørs- og innendørs aktiviteter for studenter underlagt PSI-linjeforening. Vi tilbyr blant annet;

• Ukentlig gymtime

• Skiturer

• Klatring

• Kajakk på Nidelva

• Surfetur til Stadt

• Gåturer/grilling

• Hyttetur på Studenterhytta

For å delta i våre aktiviteter kreves ingenting annet enn å møte opp, og vi stiller ingen krav til ferdigheter eller utstyr. Vårt ønske er å tilby et lavterskel aktivitetstilbud. Vi tar imot alle. Vi har også et ønske om mange av dere – uavhengig av arrangement eller administrator-aktivitet, benytter seg av siden vår som en plattform der dere gjennom egne poster kan ta initiativ til egne aktiviteter med deres medstudenter. Bidra gjerne med å skape en god studiehverdag! Vi har en egen facebookgruppe som heter psykopatur - sjekk det ut!

PSing

PSing er koret til PSI. PSing er et lavterskel-kor for alle som synes det er gøy å synge, og en perfekt mulighet til å bli kjent med andre PSI-ere. I denne gruppa postes info om påmelding og andre relevante beskjeder:

Klikk på knappen under for å se hvilke andre verv du kan bli med i, som ikke kun er spesifikke for PSI!