Psykolosjen er linjeforeningen for profesjonsstudenter i psykologi på NTNU. Foreningen skal tilby aktiviteter av faglig og underholdende natur på tvers av samtlige trinn. Du kan finne mer informasjon om foreningen på psykolosjen.com, og følge oss på sosiale medier.

Under kan du lese om hva de ulike gruppene til psykolosjen gjør, og finne de vervene som passer best for deg! Du kan se i de ulike boksene om du søker på mail eller via et google skjema.

Søknadsfrist kommer snart... 

LosjenlogoUtenbakgrunn.png
 • Instagram Social Ikon
 • Facebook

Fagkomiteen arrangerer spennende arrangementer som fungerer som et klinisk supplement til pensum. I tillegg har fagkomiteen ansvar for to traineestillinger og arrangerer jevnlig skyggedager der studentene kan følge psykologer på ulike arbeidsplasser. Som fagkomitéer får du uvurderlig erfaring og en mulighet til å bli kjent med psykologer over hele Norge, i tillegg til et veldig nyttig verv på CV'en! Vervet er lærerikt, faglig relevant og sosialt! Dersom du kunne tenke deg å bidra til å gi profesjonsstudentene et godt og variert klinisk tilbud og være en del av en fin, sosial gjeng er det bare å søke Fagkom! Send en mail til psykolosjenfag@gmail.comom hvorfor du har lyst til å være med hvis dette virker spennende😊 Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte Mari Lillejord, fagsjef, eller sende en melding til Faglige Freud på Facebook😊

 • Facebook

Fagkom

Arrangementskomiteen, eller Arrkom som det heter på fint, er med på å skape liv og gøy på studiet. Vi er ansvarlig for arrangementer som blant annet juleball, Åre-tur og vårfest. Vi har også våre tradisjonelle og nydelige vaffellunsjer. Vi jobber ganske sesongbasert, og det blir gjerne en del arbeid når arrangementene skjer. Er du en person som elsker å ha det gøy, men som elsker mer at andre har det gøy, er dette absolutt vervet for deg! Ellers er vi en festglad og lattermild gjeng som liker å være med hverandre på fritiden. For i Arrkom kan vi ikke bare ha det gøy, vi må kose oss litt og. Om du har noen spørsmål eller vil søke, ta kontakt med Prty Pavlov på Facebook eller arrkom.psykolosjen@gmail.com.

 • Facebook

Arrkom

Lokomotiv Pavlov er toget som tar profesjonsstudentene med på fotballopplevelser som sent blir glemt! Det er et lavterskeltilbud som passer alle, enten du har briljert på toppnivå eller stort sett levd ut fotballdrømmen gjennom FIFA. Utetreninger og alle kamper finner sted på Eberg Kunstgressbane, mens innetreninger holdes på Idrettsbygget på Dragvoll. Vi spiller i herreserien i 7dentligaen, der vi møter andre studentlag. Tross deltagelse i herreserien, er vi et mixlag med en god blanding jenter og gutter. Vi trener 1-2 ganger i uken, og tilpasser tidspunkt etter flertallet. Om du vil bli med på laget hvor alt går på Skinner, så meld deg inn i gruppa “Lokomotiv Pavlov” på Facebook eller møt opp på en trening! På Facebook-gruppa vil det meste av nødvendig informasjon bli delt fortløpende, og det er helt uforpliktende å melde seg inn. Ved spørsmål kan du kontakte Anna I. Halvorsen på Facebook.

 • Facebook

Lokomotiv Pavlov

Psykolosjens styre er det bindende organet mellom alle komiteene. Styret består av en leder, en PR-ansvarlig, en websjef, en økonomiansvarlig og samtlige komitéledere. Styret jobbet aktivt med at komiteene skal være samkjørte, og for at alle studenter skal ha en god opplevelse i hverdagen.

Klikk på knappen under for å lære mer om styret og de ulike stillingene. 

Styret

Fadderkomiteen står ansvarlig for den årlige fadderuka. Medlemmene av denne komiteen booker lokaler, lager tema til fester, styrer med fadderkomiteens økonomi og ressurser, arrangerer de ulike gruppene og sørger generelt for at nye studenter får en fantastisk introduksjon til den sosiale delen av studiet. For å bli med i komiteen eller å være fadder, følg med utover året.

Fadderkom

Turapi realiserer dine turdrømmer, enten om det er å nå alle toppene i Bymarka eller å bli en havørn. Vi serverer deg turer nært og fjernt. La surfefantasien realiseres, eller senk roen rundt et knitrende bål en kald høstdag. Ekspedisjonene kan ligge rett bak ditt eget hjem. Turapeutene arrangerer månedlig turer i alle vanskelighetsgrader. Vi har møter ca annenhver uke, eller hyppigere hvis det er behov for mer planlegging til de store turene, i tillegg til hyggelige sosialkvelder. Tenker du at dette er noe som passer for deg, bli med i styret til Turapi! Alle har muligheten til å være med turene, men som styremedlem er du med på å bestemme om vi skal seile Norge på langs eller bestige alle toppene over 2000 høydemetre i Trollheimen. Vil du søke eller har spørsmål? Turid Turapi på Facebook eller mail turapigruppa@gmail.com. Link under til turid-turapi, utlånsgruppe og instagram!

 • Instagram Social Ikon
 • Facebook Social Ikon
 • Facebook

Turapi

Kjellerkomite: Kunne du tenke deg å være med å drive en bar? Da har du muligheten nå!! Vi i Psykolosjen drifter nemlig en studentbar på Moholt sammen med linjeforeningen Omega. Du kan enten søke deg inn i kjellercrewet som innebærer at du får prøve deg bak baren som bartender eller bli med i komiteen der du kan bli med på styringen og planlegging av arrangementer. Viktigst av alt er selvfølgelig at dette er gyllen mulighet til å bli kjent med folk både på studiet og folk fra Omega. Vi finner nemlig på mye sosialt sammen:) Så hvis du er interessert å bli med så send en kort mail om hvorfor du har lyst til å bli med til psykokielderen@gmail.com.

 • Facebook

Kielderen

Har du en sangfugl i magen? Vil du dele sanggleden med andre? Søk PsyKor! PsyKor er et lavterskelkor for Psykolosjen, og en sosial arena på tvers av kull. Hver tirsdag er det korøving, kake og god S på Dragvoll. Hvert semester har koret en konsert i samarbeid med ett eller flere studentkor, i tillegg til å opptre på interne Psykolosjen-arrangementer, som vaffellunsj og julegalla. Koret er også en sosial arena, med hyttetur og sosialkvelder. Årlig deltar PsyKor på Korstock, en korfestival for studentkor. Tenker du at du gjerne skulle vært en del av dette, men at dine sangferdigheter ikke er tilstrekkelige? Da utfordrer PsyKor deg til sangbasert eksponeringsterapi! Vi har ingen andre krav enn at du liker sang og morro (og kake).

Ved spørsmål kan du sende en melding til Psykor på Facebook eller mail til psykoret@gmail.com. Følg oss på Instagram, for et billedlig innblikk i PsyKors mange påfunn.

 • Instagram Social Ikon
 • Facebook

Psykor

Er du en skapende sjel? Liker du å arbeide med hendene? Er du flink med masker? Eller kanskje ikke? Kognitting er Psykolosjens strikkegruppe, et lavterskeltilbud til alle som trives med håndarbeid. Her samler man seg for en hyggelig kveld fylt med lystig prat og skaperglede. Alle er velkomne på våre arrangementer!

 

I år opprettes det en komité for gruppa, og dersom du vil bidra kan du klikke på linken under - vi gleder oss til å høre fra nettopp deg! Følg med på Facebook for info om arrangementer, sleng deg med når noen skal strikke på mormors’, eller ta initiativet selv!

 • Instagram Social Ikon
 • Facebook

Kognitting

DEN TREDJE STATSMAKT/linjeforeningsavisa

Har du lyst til å være med i avisen? Dette vervet er for deg som ønsker det beste sosiale miljøet, muligheten til å utfolde deg kreativt og rom for å lære tekniske ferdigheter. Her kan man, men må ikke: skrive tekster i alle sjangre, bruke Adobe-programmer, lage podcast og mye mer. Faktisk kan du gjøre det du vil, og vi leter etter folk som kan utvikle synapsen. Det er for eksempel vi som har laget denne nettsiden for instituttet - uten noen forkunnskaper. Trykk på knappene under, og legg oss til på snap: synapsenavis!

Synapsen

Andre relevante organisasjoner/grupper verv som ikke er innordnet psykolosjen men er relevant for dets medlemmer:

Norsk Psykologforening (NPF) er sponsor av Psykolosjen, og fagforening for profesjonsstudenter og psykologer, samt en faglig forening og samfunnsaktør. Studentmedlemmer får blant annet gode bank- og forsikringsavtaler og juridisk bistand i lønnsforhandlinger.

 

Nylig har NPF blitt opprettet lokale studentlag for å kunne skape enda flere spennende arrangementer fremover. Vil du være med på å forme Psykologforeningens arbeid for og med studenter? Trondheim Studentlag søker nå nye studentlagsmedlemmer!

Vi tilbyr: Et sosialt og faglig miljø Organisasjon- og ledererfaring Spennende arrangementer

Vi søker: Engasjerte studenter som vi være med å skape et faglig og sosialt miljø

Sen søknad til: Studentlagtrondheim@psykologforenin gen.no

Se verveplakat under for mer informasjon:

Norsk Psykologforening
 • Facebook

Studentene ved NTNU er representert med stemmer på alle nivå - fra referansegrupper i enkeltemner til selveste NTNU-styret. Studentdemokratiet består av ulike organ som skal sørge for at du som student ved Institutt for psykologi og NTNU skal ivaretas - faglig, administrativt og sosialt.

 

Referansegrupper er det laveste nivået i studentdemokratiet. I hvert emne skal det dannes en referansegruppe med minst tre studenter. Gruppene møter emneansvarlig jevnlig gjennom semesteret. Referansegruppen skal komme med tilbakemeldinger fra studentene til emneansvarlig, og er første og raskeste ledd for endring i et emne. 

 

Hvert studieprogram på Institutt for Psykologi (IPS) - bachelor/årsstudium, master og profesjon - har en egen arbeidsgruppe som arbeider med saker som er spesifikke for det enkelte studieprogrammet. I disse gruppene er studentene representert gjennom 2-3 programtillitsvalgte (PTV) som blant annet er med å bestemme utformingen av og innholdet i studieprogrammene.

 

De tre studieprogrammene har også én instituttstillitsvalgt (ITV) hver. ITV-ene velges for ett år av gangen, og er hovedtillitsvalgte på instituttet. De tar med seg saker fra studentene til instituttledelsen ved IPS, og til det øvrige studentdemokratiet gjennom møter i Studentrådet ved fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Fire fakultetstillitsvalgte (FTV) styrer Studentrådet SU. De er blant annet i kontakt med Studenttinget og de to studentrepresentantene i NTNU-styret. 

 

Profesjonsstudiet har i tillegg én kulltillitsvalgt (KTV) på hvert kull som holder ITV for profesjon oppdatert på hvilke saker som er viktige for studentene på de enkelte kullene. Kontakt gjerne ITV eller vent på informasjon om hvordan man kan bli tillitsvalgt.

Kontaktinformasjon:

ITV for profesjonsstudentene Guro Holte Igesund gurohi@stud.ntnu.no

ITV for bachelor- og årsstudiumsstudentene Ailin Timannsvik amtimann@stud.ntnu.no 

ITV for masterstudentene Åshild Wilhelmsen aashildw@stud.ntnu.no

Studentdemokratiet

 • Facebook
ALT ANNET DU KAN GJØRE

I tillegg til verv i psykolosjen, medlemsskap og verv i NPF og deltakelse i studentdemokratiet, kan du selvsagt også DELTA på alle arrangementer som disse gruppene lager, og ha innflytelse på dem. Du kan også få jobb på instituttet, som eksempelvis være kollokvieleder/koordinator eller forskningsassistent eller studentassistent. Følg med på studentmailen din, der instituttet ofte utlyser stillinger som dette. Du kan også delta i verv og organisasjoner utenfor psykologisk institutt, der ISFIT og Samfundet og UKA kanskje er de største. For å se på vervene du kan bli med i som ikke er direkte tilknyttet psykolosjen, men som alle som studerer psykologi kan bli med i, trykk på knappen under: